اعضای هیات علمی

ردیف     نام نام خانوادگی رسته استخدام- مرتبه     تحصیلات رشته تحصیلی-گرایش         رزومه
۱ سعید میرزایی هیات علمی- استاد دکترای تخصصی ژئوفیزیک- الکترومغناطیس    رزومه جدید آقای دکتر میرزائی-۱۳۹۶
۲ جلیل بدراقی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی بیوفیزیک رزومه- بدراقی
۳ ندا سلطانی هیات علمی- استاد دکترا ی تخصصی زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی  Soltani CV
۴ اقدس بنایی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی بیوفیزیک  رزومه- بنائی
۵ سید محمد زمانزاده خسرقی هیات علمی- استادیار دکترا ی تخصصی زمین شناسی-رسوب شناسی  رزومه نهایی آقای دکتر زمانزاده-سال ۱۳۹۶
۶ هادی تابانی هیات علمی- استادیار دکترای تخصصی شیمی- تجزیه  رزومه تابانی
۷ کمال خدائی هیات علمی- استادیار دانشجوی دکتری زمین شناسی- هیدژولوژی رزومه فارسی کمال خدایی
۸ امینه زینالی قایش قورشاق هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری بیوفیزیک  AMINEH ZEINALI_ 96
۹ وحید غفوری هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری مهندسی الکترونیک-فناوری نانو  رزومه غفوری
۱۰ علی ابوالحسنی سورکی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زیست شناسی- میکروبیولوژی  Ali_Abolhasani_Soorki_CV (Dec 2017)
۱۱ نسیم حیدریان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- اقتصادی  رزومه کامل نسیم حیدریان دهکردی-سال ۱۳۹۶
۱۲ فرهاد اسدیان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- هیدژولوژی  رزومه فرهاد اسدیان
۱۳ راحله هاتفی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی-زیست محیطی  رزومه هاتفی
۱۴ اردشیر پورشعبان هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری زمین شناسی- اقتصادی  رزومه پور شعبان
۱۵ سیده مهری جوادی هیات علمی- مربی دانشجوی دکتری مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی  جوادی-رزومه
۱۶ محمد حسن توکل کارشناس پژوهشی دانشجوی دکتری جغرافیا-ژئومورفولوژی
۱۷ ابراهیم سفیداری کارشناس پژوهشی دانشجوی دکتری زمین شناسی- نفت
۱۸ علی اکبر شهسواری هیات علمی- استادیار فوق لیسانس زمین شناسی- هیدژولوژی  رزومه شهسواری
۱۹ زهرا کاظمی زاده هیات علمی- استادیار فوق لیسانس شیمی – آلی
۲۰ میترا پارسا هیات علمی- مربی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی- بیوتکنولوژی گیاهی  MITRA PARSA
۲۱ مهدی بلفیون هیات علمی- مربی فوق لیسانس زیست شناسی-میکروبیولوژی  mehdi bolfion
۲۲ لادن بافته چی هیات علمی- مربی فوق لیسانس زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی  BAFTECHI
۲۳ ناهید پارسافر هیات علمی- مربی فوق لیسانس فیزیک-حالت جامد  رزومه- پارسافر
۲۴ کامران ملابخشی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی انرژی- سیستمهای انرژی
۲۵ سمیه حیدری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی نفت-پژوهش مهندسی نفت  رزومه حیدری
۲۶ منا کاشانچی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی کشاورزی-بیوتکنولوژی گیاهی
۲۷ هوشنگ مهرابی کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زمین شناسی-رسوب شناسی
۲۸ مهران کلهری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی معدن- ژئومکانیک
۲۹ محدثه خواجه زاده کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زیست شناسی- سلولی و مولکولی
۳۰ نسرین سقازاده مدیر مرکز تجهیزات آزمایشگاهی فوق لیسانس مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری
۳۱ بتول جان جانه کارشناس پژوهشی فوق لیسانس زمین شناسی- هیدژولوژی
۳۲ بهناز باقری کارشناس پژوهشی فوق لیسانس مهندسی منابع طبیعی-شیلات
۳۳ فاطمه نظری هیات علمی- مربی پژوهشیار لیسانس شیمی – محض

 

Scroll Up