دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران

دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران

با توجه به نقش و اهمیت «رسانه‌ها» به­ عنوان وسیله‌ای راهبردی در توسعه انسانی، به منظور نقش‌آفرینی دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه شهید بهشتی در عرصه رسانه‌های کشور «دفتر خبرگزاری دانشجویان ایران در دانشگاه شهید بهشتی» به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

Scroll Up