مرکز انتشارات

مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

این مرکز از قدیمی‌ترین مراکز فعال در جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی بوده و تاریخ شروع فعالیت آن به اوایل تاسیس جهاد در سال ۱۳۶۰ می‌رسد. مرکز انتشارات بیش از ۵۰۰ عنوان چاپ کتاب را در کارنامه کاری خود داشته و در طی سال‌های متمادی در زمینه‌های مختلف چاپ و نشر فعالیت داشته است.

فعالیت‌های مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی

  • همکاری با   مرکز مشاوره وزارت علوم و چاپ کتاب‌های آن مرکز
  • همکاری با سازمان امور مالیاتی تهران  در چاپ کتاب‌های  دوره  مالیات  بر ارزش افزوده آن سازمان
  • همکاری با وزارت صنایع در چاپ برنامه‌های راهبردی صنعت، معدن، تجارت
  • چاپ آثار اساتید و دانشجویان دانشگاهی
  • همکاری با پژوهشکده محیط زیست در چاپ فصلنامه محیط زیست
  • برگزاری نمایشگاه‌های فروش کتاب در دانشگاه شهید بهشتی
  • برگزاری جلسات نقد کتاب در دانشگاه شهید بهشتی

 

Scroll Up