زمین شناسی و اکتشاف معدن

  • اکتشاف ژئوشیمیایی شرق شهرستان قائن
  • اکتشافات نیمه تفصیلی خاک‌های رسی جهت استفاده در مصالح ساختمانی در استان ایلام
  • اکتشافات نیمه تفصیلی خاک‌های رسی جهت استفاده در مصالح ساختمانی در استان کردستان
  • اکتشافات نیمه تفصیلی خاک‌های رسی جهت استفاده در مصالح ساختمانی در استان کردستان
  • مطالعات آب شناسی و زمین‌شناسی محدوده شهرستان ماسال و کیانشهر، در استان گیلان
  • مطالعه و پی جویی سنگ‌های ساختمانی و تزئینی در استان‌های مرکزی و همدان
  • فعال سازی بنتونیت، جهت استفاده در صنایع غذایی
  • مطالعات سنگ شناسی توفهای ترشیری البرز مرکزی به منظور اکتشاف
  • پتانسیل‌های اقتصادی در آن (بنتونیت
Scroll Up