پنجاه و پنجمین شماره فصلنامه زمین‌شناسی ایران منتشر شد

پنجاه و پنجمین شماره فصلنامهزمینشناسی ایران” (پاییز۱۳۹۹) از سوی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی منتشر شد.به گزارش روابط عمومی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی، در شماره جدید این فصلنامه مقالاتی با عناوینبررسی پارامترهای هندسی و کینماتیکی تاقدیس سرکان، لرستان، غرب ایران،رخساره ها و مدل رسوبگذاری سازند آواری چلکن، جنوب قائمشهر، پلیوسن،سنجی کانه زایی مس و ساختارها در منطقه علی آباددره زرشک با استفاده از داده های زیرسطحی ژئوتکنیکی و ژئوشیمیاییوبررسی شاخص یخزدگیآبشدگی مصالح شن و ماسه در محیطهای مختلف در منطقه دیره در استان کرمانشاهبه چاپ رسیده است.بنا بر این گزارشجایگاه تکتونوماگمایی دیابازها و جریانهای بازالتی افیولیت شمال مکران، جنوب شرقی ایران،زمین شناسی و کانه زایی طلا در محدوده غرب کسنزان، جنوب   سقز، استان کردستان،تحلیل زمانیمکانی محیط رسوبی نهشته های کربناته کرتاسه بالایی در منطقه بجستان (شمال بلوک لوت)”،کانی شناسی و شیمی کانی ها در ناحیه معدنی سربنقره (رویمسباریت) راونج، شمال دلیجان”  وبررسی تکامل هیدروشیمیایی و کاهش کیفیت آب رودخانه گرگانرودعناوین دیگر مقالات این فصلنامه است.فصلنامه علمی پژوهشی زمین شناسی ایران به مدیر مسئولی دکتر کمال خدایی و سردبیری دکتر محمدحسین آدابی منتشر میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll Up