بهایابی (1)

این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری و مدیریت درس حسابداری بهای تمام شده (۱) که در سال‌های اخیر نام آن به بهایابی (۱) تغییر یافته، نگارش یافته است. دلیل اهمیت و ضرورت چاپ این کتاب، توجه ویژه به شرکت‌های تولیدی در این کتاب است همچنین این کتاب از دروس بسیار مهم کنکور کارشناسی ارشد رشته حسابداری، حسابداری صنعتی (بهایابی) و برای دانشجویان مدیریت مالی، درس حسابداری مالی و صنعتی است که تعداد زیادی از پرسش‌های این درس‌ها از کتاب بهایابی (۱) مطرح می‌شود. انگیزه اصلی نویسندگان این کتاب، نگارش کتابی با بیان ساده، روان و قابل درک برای دانشجویان حسابداری سراسر کشور بوده است.

این کتاب با تیراژ۱۰۰۰ نسخه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی به چاپ رسیده است.

Scroll Up