روانشناسی پیشگیری (علم ارتقای سلامت فرد و اجتماع)

این کتاب تألیف شده است تا شکاف بین آموزش و کارورزی  دانشجویان، روان شناسان ، دیگر متخصصان سلامت روان و افرادی با تخصص‌های دیگر را که علاقه‌مند به افزایش دانش و تجربه در حوزه پیشگیری هستند رفع کند. کتاب، به لحاظ منابع در حوزه پیشگیری پیش درآمدی وسیع و غنی است که در خصوص مداخلات و تحقیق در حوزه‌های مختلف طی طول عمر، توجه‌ها را به خود جلب می‌کند. محتوای کتاب مناسب دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی است که تمایل دارند با تاریخچه، نظریه، تحقیق و کاربرد پیشگیری آشنا شوند. این کتاب برای آن دسته از متخصصانی که آموزش و کارورزی در این حوزه نداشته و یا تجربه اندکی دارند نیز مفید است.

نویسنده کتاب جان ال رمانو و مترجم آن حسین ناصری می باشد.

Scroll Up