زبان تخصصی مهندسی آب

کتاب حاضر مجموعه­ای از متن­های تخصصی به زبان انگلیسی در ارتباط با مهندسی آب و هیدرولیک می­باشد. هر یک از درس­های این کتاب به یکی از موضوعات رایج در مهندسی آب اختصاص داده شده است که عنوان موضوع هر درس در ابتدای هر بخش ذکر شده است. به جهت راحتی خوانندگان و افزایش بهره­وری این کتاب، پس از متن هر درس و سوالات، ترجمه درس­ها نیز در این کتاب گنجانده شده است. همچنین در انتهای کتاب مجموعه­ای از لغات مصطلح و پرکاربرد تخصصی در مهندسی آب گردآوری شده است که می­تواند جهت افزایش دامنه لغات تخصصی متخصصین و دانشجویان سودمند باشد.

این کتاب با تیراژ۱۰۰۰ نسخه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی به چاپ رسیده است.

 

Scroll Up