تعداد بازدید: 2228 زمان ایجاد: 1394‎/‎05‎/‎17

نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام

معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی

شماره ششم -تابستان  1394

 صاحب امتیاز:  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحدشهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر سعید میرزایی

مدیر اجرایی : امید قهرمانی

مدیر فنی : نسرین سقازاده

تدوین و صحفه آرایی: لیلی قاضی میر سعید


 

شورای نویسندگان:

دکتر رضا شعبانی: استاد گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر الهیار خلعتبری: استاد گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر جمشید آزادگان: دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر قباد منصوربخت: استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر محمد حاج تقی: استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر حسن باستانی راد: استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر محمدرضا جلالی: استادیار گروه روانشناسی  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

دکتر احسان افکنده: دکتری تاریخ

حبیب اسماعیلی: دانشجوی دکتری تاریخ

 سید محمد هاشمی تروجنی: فوق لیسانس تاریخ

سید توفیق حسینی: فوق لیسانس تاریخ

سید حمید رضا زکریا: فوق لیسانس تاریخ

 محمدرضا تیموری: فوق لیسانس تاریخ

جلیل کاوه فوق لیسانس مدیریت

مجید شهرستانی فوق لیسانس مهندسی صنایع

1- علت محرومیت ما از نور قرآن

2- سیری در قرآن و قرآن پژوهی

3- نظر سیوطی درباره اعجاز قرآن کریم

4-واژه گزینی در ترجمه متون مقدس بویژه قرآن مجید

5- نگاهی به زندگی و سبک تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی

معرفی کتاب ها و نشریات
شماره ششم نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام
شماره ششم نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام منتشر شد.
ادامه...