مرکز انتشارات

  • فعالیت مرکز

این مرکز از قدیمی ترین مراکز فعال در جهاددانشگاهی واحد شهیدبهشتی بوده و تاریخ شروع فعالیت آن به اوایل تاسیس جهاد سالهای 1360 می رسد. مرکز انتشارات بیش از 200 عنوان چاپ کتاب را در کارنامه کاری خود داشته و در طی سالهای متمادی در زمینه های مختلف چاپ و نشر فعالیت داشته، این مرکز پذیرایی چاپ کتاب از سوی محققین، دانشجویان و اساتید دانشگاه براساس ضوابط خود می باشد. 

 

 

  • فروشگاه کتاب

مرکز انتشارات جهاددانشگاهی در حال حاضر در دانشگاه شهیدبهشتی دارای یک فروشگاه فعال در زمینه کتب دانشگاهی بوده که به ارائه خدمات به دانشگاهیان مشغول می باشد در این فروشگاه کلیه سفارشات کتاب در کمترین زمان ممکن و بدون هیچگونه هزینه اضافی به متقاضیان ارائه می گردد.