مرکز امام  و انقلاب اسلامی
 
  •   معرفی شعبه فرهنگی و دانشجویی امام(ره) و انقلاب اسلامی
   فعالیت این شعبه بخشی از فعالیتهای متنوع فرهنگی این معاونت در طی سالهای گذشته بوده و در آن به اشکال مختلف نسبت به آشنایی هر چه بیشتر دانشگاهیان با اندیشه و آرمانهای والای امام (ره) کوشش می نماید.

 
  •    اخبار شعبه
الف: برگزاری مجموع برنامه های ویژه ایام ا... 15 خرداد که شامل:
1-    برگزاری نمایشگاه سند و عکس از قیام پانزدهم خرداد

2-    برگزاری نشست تخصصی تبیین هنرمندانه قیام پانزدهم خرداد

3-    برپایی نمایشگاه کتاب (آثار امام خمینی (ره))

4-    برگزاری مسابقه وصیت نامه امام برای تمامی اقشار دانشگاهی

ب: اعلام مسابقه داستان نویسی ویژه حضرت امام که بزودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت

  •    مسابقه طریق جاوید - بخش داستان نویسی
از سال 1387 بنا به پیشنهاد معاونت فرهنگی واحد به مرکز امام و انقلاب اسلامی بخش داستان نویسی نیز به مسابقه طریق جاوید که بصورت سالانه و در سطح کشور اجرا می شود افزوده و متولی انجام آن نیز شعبه امام و انقلاب اسلامی معاونت فرهنگی جهاد شهیدبهشتی شد، خوشبختانه این حرکت در سطح دانشگاههای کشور با استقبال خوبی مواجه شد و در سال 88 نیز این شعبه قصد توسعه و گسترش کمی و کیفی این برنامه را در دستور کار خود دارد.