تعداد بازدید: 304 زمان ایجاد: 1396‎/‎02‎/‎09

حضورجهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و موادآزمایشگاهی ساخت ایران

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران که از تاریخ 7- 4اردیبهشت96در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی،خانم سقازاده مدیر مرکز تجهیزات آزمایشگاهی با اشاره به حضور شرکت ها و موسسات مختلف در این نمایشگاه،گفت: این نمایشگاه برای پنجمین سال متوالی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود که مرکز تجهیزات آزمایشگاهی بخشی از  توانمندیها و دستاوردهای علمی و فناوری جهاددانشگاهی در زمینه های تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک،تجهیز و تامین سیستم های آزمایشگاهی و سکوبندی مراکز علمی و تحقیقاتی را به نمایش خواهدگذاشت.

ایشان همچنین افزودند: استقبال قابل توجهی که سال های گذشته از این نمایشگاه از سوی دانشگاهها، مراکز علمی تحقیقاتی و همچنین بخش خصوصی شده بود، بیانگر اهمیت این صنعت است که امیدواریم بتوانیم با ارائه دستاوردهای جدید در این زمینه به پیشرفت علم و فناوری کشور کمک کنیم.

گفتنی است این مرکز توانایی تجهیز، سکوبندی و تامین سیستم های آزمایشگاهی آزمایشگاه های دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را دارد.
معرفی کتاب ها و نشریات
مدیریت محیط زیست روستایی
کتاب «مدیریت محیط زیست روستایی» تالیف دکتر سعید میرزایی و همکاران از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد
ادامه...