تعداد بازدید: 85 زمان ایجاد: 1396‎/‎05‎/‎24

کتاب «جغرافیا و سیاست در فضای متغیر جهانی» از سوی جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد

کتاب «جغرافیا و سیاست در فضای متغیر جهانی» تالیف محمد رئوف حیدری فر از سوی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی واحد شهید بهشتی، متن پیش‌رو در این کتاب که با رویکرد و دیدگاهی جدید در خصوص مباحث و مفاهیم جغرافیای سیاسی و برای دانشجویان رشته های علوم انسانی در مقاطع مختلف نگاشته شده است از 4 فصل تشکیل شده است. در فصل اول مفاهیم اساسی در جغرافیای سیاسی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است؛ در فصل دوم رابطه جغرافیا و جهانی شدن به بحث گذاشته شده است؛ فصل سوم جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد را مورد تحلیل و نقد قرار می دهد. فصل چهارم تمامی تحولات در حوزه سیاست و جغرافیا و مفاهیمی همانند حکومت، ملت، امنیت، حاکمیت و... را در فضای متحول جهانی بررسی می‌کند. این کتاب با قیمت 150.000 ریال عرضه می‌شود.
معرفی کتاب ها و نشریات
مدیریت محیط زیست روستایی
کتاب «مدیریت محیط زیست روستایی» تالیف دکتر سعید میرزایی و همکاران از سوی سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی منتشر شد
ادامه...