شهروندان گرامی

1- در صورت تمایل به دریافت مشاوره در خصوص تشکیل شرکت تعاونی و یا عضویت در تعاونی ها در بخش ثبت نام مشخصات خود را وارد کنید. ویا با کارشناسان جهاددانشگاهی ارتباط برقرار کنید.

2- در صورت تمایل به ثبت شرکت تعاونی فرم های ذیل را تکمیل و از طریق پست الکترونیکی یا ارسال فاکس ، مدارک را جهت ثبت در اختیار کارشناسان جهاددانشگاهی قرار دهید.

 
 

شماره تماس :22431740

نمابر : 22431938

پست الکترونیکی : manager@jdsb.ac.ir

 

 ثبت ناممراحل ثبت و تشکیل تعاونیفرمهای درخواست تشکیل شرکت تعاونی
معرفی کتاب ها و نشریات
شماره ششم نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام
شماره ششم نشریه الکترونیکی تاریخ اسلام منتشر شد.
ادامه...